Puhelimen käyttö kielletty?

Kuva
Sami Salonen
Lähes 60 % suomalaisista kannattaa samanlaista kännykänkieltolakia pyöräilijöille Suomeen kuin mitä Hollannissa ollaan ottamassa käyttöön.

Tiedote: Bikester

Alankomaissa ollaan kieltämässä pyöräilijöiltä matkapuhelimen käyttö kokonaan heinäkuusta lähtien – uusi laki tulee sallimaan käytön ainoastaan handsfree-toiminnon avulla. Suomessa ei saa tieliikennelain 24 a §:n mukaan käyttää puhelinta pyöräillessä siten, että sen käyttö haittaa pyörän hallintaa tai vaikeuttaa pyöräilijän keskittymistä liikenteeseen. Suomalaisten pyöräilijöiden matkapuhelimen käyttöä sekä suhtautumista siihen selviteltiin Bikester-verkkokaupan teettämässä kyselyssä, johon osallistui reilu 1200 henkilöä.

Enemmistö pitää pyöräilijöiden matkapuhelimen käyttöä yhtä isona turvallisuusriskinä kuin autoilijoiden

Kysyttäessä onko pyöräilijöiden kännykän käyttö yhtä iso turvallisuusriski kuin autoilijoiden, oli 60 % vastaajista sitä mieltä, että se ehdottomasti on. Vastaajista 82 % on täysin sitä mieltä, että puhelimen käyttö pyörän selässä heikentää heidän omaa havaintokykyänsä ja lisää yleisesti onnettomuusriskiä liikenteessä. Kaksi kolmesta (63 %) ei pidä viestintälaitteen käyttöä pyöräillessä lainkaan hyväksyttävänä. Nuorten suhtautuminen on hieman vanhempia hyväksyvämpi.

Valtaosa kannattaa kännykänkäyttökieltoa pyöräilijöille

56 % vastaajista kannattaa lakia, joka kieltäisi pyöräilijöiden kännykän käytön kokonaan ilman handsfree-laitetta. Kolmasosa (32 %) vastaajista ei taas näe syytä, että sitä tulisi rajoittaa tiukemmin. Vanhemmat kannattavat nuoria enemmän tiukempaa lainsäädäntöä – 70 % yli 50-vuotiaista kannattaa kännykänkäyttökieltoa, kun vastaava osuus alle 30-vuotiaissa on 44 %. 

Lakia puoltavat perustelevat näkemystään muun muassa sillä, että puhelimen käyttö ei kuulu liikenteeseen ja, että pyöräilijöiden tulisi huomioida liikennettä samalla tavalla kuin autoilijoiden. Pyöräilijöiden matkapuhelimen käytön koetaan aiheuttavan tällä hetkellä liikenteessä liikaa vaaratilanteita. Jopa joka kolmas vastaajista kertoo todistaneensa vaaratilannetta kanssapyöräilijän kännykän käytön takia ja 16 % vastaajista kertoo itse olleensa läheltä-piti tilanteessa oman tai kanssapyöräilijän puhelimen käytöstä johtuneen heikentyneen havainnointikyvyn vuoksi. Useat vastaajista myös uskovat, että tiukempi laki toisi selkeyttä, eikä jättäisi tulkinnanvaraa kuten nykyisen kiellon ”häiritsevä käyttö” voi tehdä.

Lain vaikea valvominen ja turha byrokratia olivat puolestaan lakia vastustavien pääperustelut. Monet ovat myös sitä mieltä, ettei ongelmaa ratkaista uudella lailla – tärkeämpää olisi valistaminen puhelimen käytön vaaroista ja tietoisuuden lisääminen jo olemassa olevasta lainsäädännöstä. Liikenneturva onkin tarkkaamattomuuskampanjallaan ”Kun ajat, aja” keskittynyt juuri tähän.